กันซึมดาดฟ้า Water Proof Membrane

กันซึมดาดฟ้า Water Proof Membrane

ระบบกันซึม เป็นระบบป้องกันการรั่วซึมสาหรับบริเวณหลังคา, ดาดฟ้า รวมถึงบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร, บ้าน และโรงงาน โดยใช้วัสดุกันซึมประเภทต่าง ๆ ติดตั้งบนบริเวณที่ต้องการป้องกันการรั่วซึมในอนาคต หรือแม้แต่ เมื่อเกิดปัญหาน้ารั่วซึมในปัจจุบันที่ต้องการซ่อมแซมปรับปรุงให้หมดปัญหา

  • ป้องกันความชื้นจากน้ำ
  • ทนทานต่อแรงกระแทก
  • สามารถกันลื่นได้
  • หลังคา ดาดฟ้า คอนกรีต
  • โครงสร้างใต้ดิน
  • ระเบียง
  • โครงสร้างเหล็ก

Related Post

Leave a Comment