พื้นโรงงานสีเขียว
สีทาพื้นโรงงานสีเขียว เป็นสีอะไร

สีทาพื้นโรงงานสีเขียว คือสีทาพื้น Epoxy